• Navštívení sochy sv.Michaela Archanděla v rodinách naší farnosti

  Jako duchovní pokračování prožitého putování sochy sv. Michaela Archanděla z Gargano ve farnosti. Navrhuji začít navštívení s malé sochy sv. Michaela v jednotlivých rodinách, domech farnosti (pro zájemce).

 • Setkání s Otcem VIII.

  1.misijní cesta sv. Pavla z Tarsu Tábor začíná 28.7.2014 v 10:00 hodin a končí 3.8.2014. Pěší pouť do Frýdku-Místku se uskuteční 2.8.2014. Na tábor a na pěší pouť se hlaste na faře v Ropici nebo v zákristii.

 • Půst před návštěvou sv.Michaela Archanděla

  Kánon 1249 CIC: Všichni křesťané, každý svým způsobem, jsou z božího zákona povinni činit pokání; aby se určitým zachováváním pokání navzájem spojili, stanovuji se pokání, v nichž se křesťané zvláště věnuji modlitbě, konají skutky zbožnosti a lásky a také...

 • Novéna a litanie k sv.Michaeli Archanděli

  Novéna a litanie k sv.Michaeli Archanděli v polském jazyce. ...

 • Socha sv.Michaela Archanděla

  Dne 8.5.2014 bude v naším kostelíku navštívení sochy sv.Michaela Archanděla z Jeskyně Zjevení na Gargano. Mše svatá s modlitbou o uzdravení, osvobození ze závislosti a Lurdské požehnání bude v 11:00 hodin. ...