• Setkání dětí a mládeže na faře v Ropici

  Animátoři příjdou v pátek 11.10.2019 v 18:30 hod. Děti příjdou 12.10.2019 od 10:00 do 18:00 hod. Animátoři zůstanou do neděle

 • Setkání s Otcem XII.

  Setkání s Otcem XII. na téma Sv. Jakub. Tábor začíná dne 29.7.2019 v 10:00 hod. a končí 4.8.2019. Pěší pouť do Frýdku-Místku se uskuteční 3.8.2019. Na tábor a na pěší pouť se hlaste v zakristii.

 • Velikonoční přání

  Prožívajíc Tajemství ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ v modlitbě vyprošuji a přeji Vám drazí farnici, nemocní, opuštění, hledající pravdu, bratři a sestry jiného vyznání: ať kročení za...

 • Biscup 2019

  Ve dnech 5. 4. - 7. 4. 2019 proběhne ve Frýdku diecézní setkání mládeže s otcem biskupem BISCUP 2019.

 • Odpustky pro duše v očistci

  Od 1. v poledne do 8. v poledne listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek...