Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí

Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí. Předmětem stavebních prací byla především oprava střechy a krovu. Došlo k úplné výměně krytiny – dřevěného šindele a rovněž valné části prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy a nové části věže (celkem 70%). Na věž byl namísto dosavadního nerezového kříže z roku 1985 zhotoven nový, kovaný kříž. Do měděné koule pod křížem bylo v březnu 2012 vloženo poselství a památky pro další generace: kopie původních dopisů z roku 1877 a 1985, mince z minulého nálezu a několik současných platidel. Dále zde byla vložena nová písemná poselství a noviny v českém a polském jazyce. V rámci opravy kolem kostela byla zhotovena kanalizace. Její dosavadní absence zapříčila važné poškození chrámu. Areál hřbitova dostal nové dřevěné oplocení (namísto původního pletiva). Okolí kostela bylo doplněno o stojany na jízdní kola a informační tabulí. Byl rovněž pořízen audioprůvodce, webová prezentace s možností elektronické rezervace návštěv kostela a puzzle pro děti. Jako partner projektu se výrazně finančně podílelo rovněž město Třinec, které přispělo na pořízení nového ventilátoru pro varhany, osvětlení věže kostela a výměnu rozvodové skříně v sakristii. Veškeré aktivity by se rovněž neobešly bez finanční podpory farníků z Gutů a věřících farností Střítež a Ropice. Díky tomu byl podtržen význam jedinečné památky Těšínska a její zachování pro další generace.