• Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí

    Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí. Předmětem stavebních prací byla především oprava střechy a krovu. Došlo k úplné výměně krytiny – dřevěného šindele a rovněž valné části prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy...