• 450 LET KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH,NAŠEHO DRUHÉHO DOMOVA!

    Na společné cestě do nebeského Jeruzaléma prožíváme zkoušky, bolesti, ale také radosti. Zde v kostele Božího Těla posilňujeme naši viru, naději a lásku. Víra, naděje a láska - to je ta síla, skrze níž překonáváme všechny překážky a neustále se blížíme k Cíli,...

  • Kalendář 2013

    Farní kalendář pro rok 2013 (plakát)

  • Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí

    Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí. Předmětem stavebních prací byla především oprava střechy a krovu. Došlo k úplné výměně krytiny – dřevěného šindele a rovněž valné části prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy...