• Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

  „Šimone, (synu) Janův, miluješ mě více než ti zde?“...

 • Oplátkové setkání s Otcem

  Přijďme společně prožít nezapomenutelné setkání svých srdcí skrze otevření se něžným dotekům Ducha Svatého, Kráse a Dobrotě Boží, radostné naději Narození Ježíše Krista, která touží být sdílená, a kterou symbolicky vyjádříme vzájemným lámáním vánočních...

 • Svěcení zvonů

  Svěcení zvonů proběhlo při mši svaté v neděli 17. listopadu 2013 v 10:00 hod. v kostele Božího Těla v Gutech. Zvony posvětil Mons. Martin David, Generální Vikář biskupství Ostravsko-Opavské.

 • Ekumenická bohoslužba v Gutech

  Na rok 2013 připadá 450. výročí postavení dřevěného kostela v Gutech. Chrám byl vybudován jako evangelický kostel, v roce 1654 byl však evangelíkům odebrán. Od té doby slouží římským katolíkům. U příležitosti výročí kostela se v něm v neděli 20. ledna 2013 konala...

 • 450 LET KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH,NAŠEHO DRUHÉHO DOMOVA!

  Na společné cestě do nebeského Jeruzaléma prožíváme zkoušky, bolesti, ale také radosti. Zde v kostele Božího Těla posilňujeme naši viru, naději a lásku. Víra, naděje a láska - to je ta síla, skrze níž překonáváme všechny překážky a neustále se blížíme k Cíli,...