• Svěcení zvonů

  Svěcení zvonů proběhlo při mši svaté v neděli 17. listopadu 2013 v 10:00 hod. v kostele Božího Těla v Gutech. Zvony posvětil Mons. Martin David, Generální Vikář biskupství Ostravsko-Opavské.

 • Ekumenická bohoslužba v Gutech

  Na rok 2013 připadá 450. výročí postavení dřevěného kostela v Gutech. Chrám byl vybudován jako evangelický kostel, v roce 1654 byl však evangelíkům odebrán. Od té doby slouží římským katolíkům. U příležitosti výročí kostela se v něm v neděli 20. ledna 2013 konala...

 • 450 LET KOSTELA BOŽÍHO TĚLA V GUTECH,NAŠEHO DRUHÉHO DOMOVA!

  Na společné cestě do nebeského Jeruzaléma prožíváme zkoušky, bolesti, ale také radosti. Zde v kostele Božího Těla posilňujeme naši viru, naději a lásku. Víra, naděje a láska - to je ta síla, skrze níž překonáváme všechny překážky a neustále se blížíme k Cíli,...

 • Kalendář 2013

  Farní kalendář pro rok 2013 (plakát)

 • Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí

  Gutský kostel prošel náročnou rekonstrukcí. Předmětem stavebních prací byla především oprava střechy a krovu. Došlo k úplné výměně krytiny – dřevěného šindele a rovněž valné části prohnilých krovů. Zvonice byla úplně rozebrána, byly zhotoveny nové dubové základy...